CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
CÜYÖS - YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI
EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS
   
BAŞVURU FORMU
APPLICATION FORM
  ADAY GİRİŞİ
APPLICANT LOGIN
  TERCİH FORMU
PREFERENCE FORM
BELGE DOĞRULAMA
(CÜYÖS) Belge doğrulama için tıklayınız.
DUYURU
 • YERLEŞEN ADAYLAR İÇİN KESİN KAYIT TARİHLERİ 3-5 EYLÜL ARASINDADIR.

  YERLEŞEN ÖĞRENCİLERDEN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER:
  1-Lise Diploması ve Diploma Denklik Belgesi, ( Ortaöğretim (Lise) diploması, mezun durumda olanlar için belge, Türkçe’ye çevrilmiş onaylı kopyası )
  2-İkametgah Tezkeresinin noter tasdikli kopyası,
  3- Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli kopyası,
  4- Pasaport (Pasaportun Türkçe’ye çevrilmiş, noter veya TC. Büyükelçiliğinden onaylı sureti )
  5- Fotoğraf (4 adet)
  6- Sağlıkla ilgili bir programa yerleşenlerin Sağlık Raporu,
  7- Varsa Türkçe Yeterlik Sınavı Belgesi: Bu belgesi olmayanlar ilan edilen tarihte Türkçe Yeterlik Sınavına tabi tutulurlar.
  8- Maddi Durum Belgesi: Adayın kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı sağladığım gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır. Üniversite, yurt dışından gelen öğrencilere burs ya da parasal destek sağlamaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.
  9- Sınav Sonuç Belgesi: Öğrenci kabulü için belirttiği sınav sınav sonuç belgesi .
  10- Not Durum Belgesi: En son mezun olduğu eğitim kurumundan (lise) alınan dersleri ve notlarım gösteren, verilen kurum tarafından onaylanmış, resmi not durum belgesi ve Türkçe’ye çevrilmiş onaylı kopyası,

   e-ikametten alınan başvuru formu -- htts://e-ikamet.goc.gov.tr
   pasaport ya da pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi ( 2 adet )
   altı ( 6 ) afet biyometik fotoğraf
   sağlık sigortası
   Adres bilgilerini gösterir yazılı belge
   İkamet izni kart bedeli makbuzu ( maliye – vergi dairesi – başvuru
  esnasında ön kayıt formu sonrası internet üzerinden yatırılabilir )
   Gelir beyanı
  18 yaşından küçük olması durumunda;
   Muvafakatname
   Doğum belgesi

 • Cüyös yerleştirme sonuçları için tıklayınız.Bir bölüme yerleşen adaylar yerleştirme sonuç belgesini ve Kabul Mektubunu aday sayfalarına girerek alabilirler.
 • Adaylar sınav giriş belgelerini aday sayfalarına girerek alabilirler.
 • Sınav merkezi Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü
 • Sınav tarihi:27 Mayıs 2018 Pazar saat:10:00
 • 2018 CÜYÖS tercih başvuruları başlamıştır.Cüyös puanı ile başvuracaklar aday sayfasından,diğer sınav puanı ile başvuracak adaylar tercih başvuru formundan başvurabilirler.
 • 2018 CÜYÖS sınav sonuçları yayınlanmıştır.Sonuç belgeleri aday sayfasından alınabilir.
 • (CÜYÖS) Sınav içerikleri için tıklayınız.
 • Sınav başvurusu ile ilgili herhangi bir belgeyi posta yoluyla göndermeyiniz.
 • Üniversitemizin kabul ettiği YÖS sınavları listesi için tıklayınız.
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Şubat- 30 Nisan 2018  > CÜYÖS SINAV BAŞVURULARI
12 Mayıs 2018 - İLAHİYAT FAKÜLTESİ SAAT 10:00  >  CÜYÖS SINAV TARİHİ
18 Mayıs 2018  >  CÜYÖS SINAV SONUÇLARININ İLANI
21 Mayıs - 8 Haziran 2018  >  CÜYÖS TERCİH BAŞVURULARI
11-14 Haziran 2018 >  TERCİH BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME
18 Haziran 2018  >  YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN İLAN
3-5 Eylül 2018  >  ASIL YERLEŞENLERİN KESİN KAYITLARI
6-7 Eylül 2018  >  YEDEK YERLEŞENLERİN İLANI
10-11 Eylül 2018  >  YEDEK YERLEŞENLERİN KESİN KAYITLARI
CÜBİD- Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu - 2018