0 (346) 219 10 10 Dahili:2669

Sıkça Sorulan Sorular

 

1.CÜYÖS NEDİR?
Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda okumak isteyen, sadece yabancı uyruklu öğrencilerin katılabileceği bir sınavdır.

2. CÜYÖS’E KAÇ KEZ GİRİLEBİLİR?
• YÖS için herhangi bir sınırlanma bulunmamaktadır.

3. CÜYÖS’E KİMLER BAŞVURABİLİR?

Lise diplomasına sahip olan veya lisede mezuniyet aşamasında bulunan;
•Yabancı uyruklular,
• Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar,
• Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alan kişilerin Türk vatandaşlığından çıkma belgelerinde kayıtlı reşit olmayan ama "5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge’ye sahip bulunan çocukları,
• Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular,
• T.C. uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
• 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
• K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C.'de ikamet eden ve K.K.T.C.'de ortaöğrenimini (lise) tamamlayıp GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,
• 2005-2010 tarihleri arasında K.K.T.C. dışındaki diğer yabancı ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklar,
sınava girmek için başvuruda bulunabilirler.
Ancak adaylardan;
• T.C. uyruklu olanlar,
• (01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime (lise) devam edip ortaöğreniminin (lise) son üç yılını Türkiye veya K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar

(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) ile 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime (lise) başlayıp ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye veya K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
• K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
• Doğumla ilk uyruğu veya ilk uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklular (01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime (lise) devam edip ortaöğreniminin (lise) son üç yılını Türkiye veya K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) ile 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime (lise) başlayıp ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye veya K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) hariç)),
• Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
• Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olanlar,
• T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.'de tamamlayanlar sınava girmek için başvuruda bulunamazlar.

4.CÜYÖS’E TÜRKİYE’DE YAŞAYAN T.C. VATANDAŞLARI GİREBİLİR Mİ?
• Girebilirler, ancak lise öğrenimlerinin son 4 yılını T.C. veya K.K.T.C. ülkeleri dışındaki herhangi bir ülkede öğrenim görmüş olmaları gerekir.

5. T.C VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKANLAR CÜYÖS’E GİREBİLİR Mİ?
• T.C vatandaşlığından çıkmış herhangi bir ülkenin uyruğunu almış olan adaylar girebilir.

6. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM DİLİ NEDİR?
• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe ve İngilizce dillerinde eğitim ve öğretim sağlar.

7. CÜYÖS İÇİN HERHANGİ BİR YAŞ SINIRI VAR MIDIR?
• Yaş sınırı yoktur.

8. CÜYÖS PUANINI HANGİ ÜNİVERSİTELER TANIMAKTADIR?
• Üniversitemiz tarafından yapılan CÜYÖS sınavı birçok devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından tanınmaktadır. Liste güncellenip ayrıca web sitemizde yayınlanacaktır.

9. CÜYÖS PUAN KAÇ YIL GEÇERLİDİR ?

• CÜYÖS sınavından alınan puanın geçerlilik süresi 1 eğitim-öğretim yılı içindir.

10. DİĞER ÜNİVERSİTELERİN YAPMIŞ OLDUKLARI YÖS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİDİR.

• Bir eğitim öğretim yılı için geçerlidir.

11. CÜYÖS HANGİ DİLLERDE YAPILIR?
• Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça dillerinde yapılır. Gerekli görülen durumlarda CÜYÖS farklı dillerle de yapılabilmektedir. Güncel durum web sitemizden yayınlanmaktadır.

12. CÜYÖS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
• Başvuru https://yos.cumhuriyet.edu.tr/adaySayfasi/ adresindeki CÜYÖS başvuru bilgilerini doldurularak başvuru gerçekleşir.

13. CÜYÖS SONUÇ BELGESİ VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ ADRESE Mİ GÖNDERİLİR?
• Başvuru yaptıktan sonra adayın kullanıcı adı ve şifresi gönderilir. Aday buradan sınav giriş belgesini ve sınav sonuç belgesini görüntüleyebilir.

14. CÜYÖS SINAVINA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR?
• Sınava gelirken aday yanında fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport vb. resmi makamlarca verilmiş kimliklerden birini bulundurması gerekmektedir. Ayrıca sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekmektedir.

15. CÜYÖS'E GİRMEK İSTİYORUM SINAV ÜCRETLERİNİZ NEDİR ?
• Sınava Türkiye’den ve yurt dışından girmek isteyen adaylarımız için sınav ücreti farklılık arz etmektedir. Sınav ücretleri her yıl sınav takvimi açıklandıktan sonra web sayfamızdan açıklanır.

16. CÜYÖS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
• Sınavdan sonra en geç 1 ay içerisinde kullanıcı adı ve şifreleriyle CÜYÖS aday giriş sayfasından sınav sonucuna ulaşabilirler.

17. CÜYÖS İÇERİĞİ NASILDIR, KAÇ SORU SORULUR ?
• Sınavda temel matematik, geometri ve şekil yetenek konularından sorular sorulur. Adaylara yöneltilen soru sayısı seksendir.(80)

18. CÜYÖS PUAN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
• CÜYÖS puan değerlendirmesinde aday öğrencilerin çoktan seçmeli teste vermiş olduğu her doğru cevap 1,25 katsayısı ile çarpılıp hesaplanır. Dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmemektedir. Örneğin 80 soruya doğru cevap vermiş bir öğrenci 80.1,25 = 100 tam puan alır.

19. CÜYÖS TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAKTIR ?
• Üniversitemizde uygulaması yapılan CÜYÖS sınavından kırk (40) ve üzeri not alan öğrenciler, ilgili bölümün kontenjanı çerçevesinde, puanların yüksekten düşüğe sıralanması sonucuna göre yerleştirilir. Kontenjanlar, başvuru şartları, tarihler ve varsa özel koşullar değerlendirme komisyonu tarafından belirlenerek hazırlanan Kılavuz Üniversitenin ve CÜYÖS’ün web sayfasında ilan edilir.

Yerleştirmede öncelik CÜYÖS sınav sonucu ile başvuran adaylara verilir. Boş kalan kontenjanlara diğer üniversitelerin yapmış olduğu YÖS sınav sonuçları, lise bitirme düzeyinde olan sınavlar, üniversite giriş düzeyinde olan sınavlar veya ortaöğretim (lise) not ortalamaları ile başvuran adaylar yerleştirilir.

20. Kazanan öğrencilerin kayıtları nerede ve nasıl yapılmaktadır?

• Kesin kayıt hakkı kazanan aday, belirtilen tarihlerde Uluslararası Öğrenci Ofisi bünyesinde bulunan CÜYÖS Öğrenci Bürosuna şahsen başvurarak kayıt olur. Posta yoluyla ya da adayın dışında başka biri aracılığıyla kayıt yapılmaz. Adayın mazeretini belgelemek şartıyla yerine Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri veya Türkiye Cumhuriyeti noterleri tarafından verilen vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler kayıt yaptırabilir.